0 212 612 07 35
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş güvenliği levhaları

İş güvenliği levhaları

İş güvenliği levhaları, günümüzde iş ortamlarında bulunması gereken başlıca materyaller arasında yer almaktadır. Uyarı levhaları bulunmayan ortamlar hem iş hukukuna aykırı bir durum oluşturmakta hem de çalışanların hayatını tehlikeye atmaktadır. Örneğin tehlikeli bir cismin üzerine mutlaka dikkat, tehlikelidir, dokunma ve benzeri uyarıların konulması gerekmektedir. Aksi taktirde çalışanlar bu cismin ne olduğunu anlamadan tehlikeli olabilece haraketlere kalkışabilir.

İş güvenliği levhaları

Çalışanların dikkatsiz olduğu veya dalgın olduğu durumlarda onları dikkat etmeleri için uyarmak işletme sahiplerine veya işletme yöneticilerine düşmektedir. Bu tedbirler genellikle İş Güvenlik Levhaları ile alınmaktadır. Bu iş güvenliği uyarı levhaları sayesinde çalışanların işletme ortamında önce güvenliğinin sağlaması hususunda en büyük önlemlerden bir tanesi alınmış olmaktadır. İş ortamlarında çalışanların sadece dalgın oldukları zaman değil yemekte, çay molasında ve benzeri aralarda da dikkat etmesi için gerekli olan İş Güvenlik Levhaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir.Örneğin üretimde yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanan işletmeler yemek ve çay molalarında çalışanların çalışma ortamından uzaklaşmasını istemektedir.Bunun sebebi ise sigara ve benzeri maddeleri kullanmak için çakmak ,kibrit gibi araçların dikkatsizlik sonucu yakıla bilmesidir Bu durumlara sebebiyet vermemek için kazalar olduktan sonra değil kazalar olmadan gerekli önlemlerin alınmasında büyük fayda görülmektedir.