0 212 612 07 35
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yangın Danışmanlık Hizmeti

Yangın danışmanlık hizmeti, Bir işletmede özellikle yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışan işyerlerinde, zaman zaman yangınlar çıktığını, bunlardan bir bölümünün büyümeden söndürüldüğünü, bir bölümünün ise çok kısa bir zamanda büyük felâketlerle sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. Gün geçmiyor ki bir yangın ve buna bağlı bir ölüm haberi almamış olmayalım. Eğer günlük haberlere bakacak olursanız her gün onlarca ölüm, yaralanma ve maddi kayıplara yol açan yangınları görebilirsiniz. Ancak bu yangınlar haber aralarında kaldığı için pek fazla dikkatimizi çekmemektedir. İşte bu nedenledir ki yangına ait temel konuların bilinmesinin önemi büyüktür.
Çünkü sakın unutmayın yangın ancak başlangıç aşamasındayken tamamen söndürülür ve kontrol atına alınır. Aksi takdirde çok kısa sürede büyük felaketlere yol açması kaçınılmazdır. Yangın Eğitimlerini bir işletmedeki tüm çalışanların alması gereklidir. Çünkü yangın sadece sizin yanınızda veya bölgenizde çıkacak diye bir kaide yoktur. Yangın her yerde başlayabilir. Makam odasında, Toplantı Odasında, Sekretaryada, bekleme salonunda, koridorlarda hatta çalışanların hiç uğramadıkları atıl ve gizli yerlerde vb. her yerde başlayabilir

Yangın Danışmanlık Hizmeti

  • Yangın risklerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması
  • Yangın sistemleri için projelendirme
  • İhale kiti hazırlanması
  • Standartlarda belirlenen kontroller için check-list’ lerin oluşturulması
  • Haberli – habersiz denetimler
  • Yangın ve tahliye eğitim ve tatbikatları
  • Yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü, test edilmesi

Eğer günlük haberlere bakacak olursanız her gün onlarca ölüm, yaralanma ve maddi kayıplara yol açan yangınları görebilirsiniz. Ancak bu yangınlar haber aralarında kaldığı için pek fazla dikkatimizi çekmemektedir. İşte bu nedenledir ki yangına ait temel konuların bilinmesinin önemi büyüktür.
Çünkü sakın unutmayın yangın ancak başlangıç aşamasındayken tamamen söndürülür ve kontrol atına alınır. Aksi takdirde çok kısa sürede büyük felaketlere yol açması kaçınılmazdır. Yangın Eğitimlerini bir işletmedeki tüm çalışanların alması gereklidir. Çünkü yangın sadece sizin yanınızda veya bölgenizde çıkacak diye bir kaide yoktur. Yangın her yerde başlayabilir. Makam odasında, Toplantı Odasında, Sekretaryada, bekleme salonunda, koridorlarda hatta çalışanların hiç uğramadıkları atıl ve gizli yerlerde vb. her yerde başlayabilir